Portaler byggde man på 90-talet, eller?

View Comments

0 message
Please Comment 28 okt. 2009
I ett pågående projekt är mitt uppdrag att "bygga en portal". För att utmana de förutfattade meningarna och lyfta blicken lite längre fram körde jag tidigt med följande kommentar kring begreppet "portal".


Spara / dela:

Enhetlighet och öppenhet i e-delegationens förslag

View Comments

0 message
Please Comment 19 okt. 2009

Nu är den försenade rapporten från e-delegationen klar. Läs pressmeddelandet eller ladda ner rapporten. På många områden är den skarpare formulerade än jag trodde (och på andra är den tyvärr för svag). Några centrala punkter tycker jag:
  • Vägledningen 24-timmarswebben uppdateras utifrån WCAG 2.0 (s.51).
  • Skatteverket föreslås få en samordnande roll för e-legitimation (s19). Nämnden för e-samordning kommer att lyda under Skatteverket och får rätt att föreskriva bland annat i frågor om standarder för e-legitimation (rätten att föreskriva på det här området tror jag är mycket positivt för utvecklingen).
  • Öppna standarder och öppen källkod får stort stöd. Till exempel nämns att "Den offentliga förvaltningens etjänster bör i så stor utsträckning som möjligt bygga på öppna standarder samt använda sig av programvara som bygger på öppen källkod och lösningar som stegvis frigör förvaltningen från beroendet av enskilda plattformar och lösningar." (s163)
  • Man föreslår gemensamma administrativa verksamhetsstöd för ekonomi- och personaladministration (s76). Tjänsterna ska tas fram just som gemensamma lösningar mellan myndigheter och i förlängningen kommer det att leda till att en standard uppstår och privata sektorn kan utnyttja samma plattform.
  • Man ska sätta upp "forum för behovsfångst och för erfarenhetsutbyte mellan verksamhetsutvecklare i den offentliga sektorn, näringsliv och medborgare" (s49).
  • Ett stort steg mot den semantiska webben, vilket gör det möjligt för olika aktörer att samverka med samma datamängd och återanvända data i sina egna system (s71).
Det som är synd är att det fortfarande inte finns något förslag om hur detta ska gå till i praktiken, vilka medel är man beredd att skjuta till?
Spara / dela:
Etiketter: View Comments

Here's to the Crazy Ones

View Comments

0 message
Please Comment 10 okt. 2009
Tolv år sen Apples Think Different-kampanj.


Spara / dela:

Mer lyckade webbprojekt genom att belöna kompromisser

View Comments

0 message
Please Comment 5 okt. 2009

Den största utmaningen i IT-projekt är att överbrygga glappen mellan alla olika professioner, kompetenser, behov och krav. Jag tror att ett viktigt redskap för detta är att helt enkelt prata om det i teamet. Till exempel diskutera vad varje person ser som en "bra lösning".

I nästa projekt kommer jag att testa en modell där vi lyfter fram och belönar "kompromisser" eller "balans mellan mellan olika perspektiv" som positivt. Det som ska premieras är inte den bästa serverlösningen, de coolaste client-side-grejerna, den häftigaste grafiska formen, den bästa interaktionsdesignen, den mest välskrivna texten eller den mest researchade artikeln. Det vi ska fråga oss vid varje avstämningsmöte är istället "var det här en bra kompromiss".
Spara / dela:

PROJEKTLEDARE / WEBBSTRATEG

Beerware! All text
får återanvändas. Läs här.
vd-blogg.se