Tre säkra tecken på att ditt projekt misslyckas

View Comments

9 message
Please Comment 30 apr. 2010
Jag hör ofta projektledare, beställare och leverantörer berätta med lättnad om sina nystartade projekt - äntligen är man igång! Beskrivningar kan tyckas självklara och låter väldigt bra när man berättar det för överordnade. Det känns tryggt och väl genomtänkt.

Ändå är det precis tvärtom. Redan i starten av ett IT-projekt finns det vissa mycket tydliga indikationer på att det kommer att bli ett problemprojekt.

Tre tillfällen då du direkt bör bli misstänksam


"Vi vet precis vad vi vill ha"

Det här är det största tecknet på att projektet inte kommer att lyckas. I ett IT-projekt vet man aldrig exakt vad man vill ha. Man kan ha en relativt tydlig bild av den nytta man vill uppnå, men bilden av hur den nyttan ska uppstå kommer hela tiden att förändras under projektets gång.

IT-utveckling är en innovationsprocess, det vill säga man tar ett steg, går tillbaka och utvärderar, tar ett nytt steg och utvärderar igen. Hela tiden måste man se till att det man skapar faktiskt löser de problem man vill lösa - och anpassa sig efter de följder det för med sig. Det är inte ovanligt att när man gjort en del av projektet blir det tydligt att det ursprungliga problemet har förflyttats och att projektet måste byta fokus.

"Vi vet precis vad vi vill ha" ger illusionen av att det vi ska skapa är något exakt förutsägbart. Men det kommer att förändras under projektets gång.

"Det ingår i produkten" eller "Allt går att lösa"

Alla IT-produkter innehåller en mängd funktionalitet och leverantörerna tävlar ofta om vem som har flest funktioner. Men det som avgör om det är rätt produkt är inte mängden funktioner, utan hur väl de svarar mot den verksamhetsnytta projektet ska leda till.

När man säger att "Det ingår i produkten" har man gjort något mycket farligt: Man har reducerat den verksamhetsnytta som projektet ska uppnå till att vara en bestämd funktion med ett bestämt utförande. Hur funktionen är utformad, hur den passar in i organisationens arbetsflöden och vilken användarnytta den skapar är helt avgörande för om den kommer att användas. Nyttan finns aldrig i produkten, den uppstår när produkten används.

"Vi får bygga tekniken först".

Nyttan av teknik uppstår när tekniken används. Av den anledningen måste nyttoperspektivet komma först och alltid vara tongivande. "Vi får bygga tekniken först" är ett tecken på att man inte tänkt tillräckligt på nyttan och på att man inte kommer att styra projektet med nyttan i fokus.

Tekniken får aldrig gå före - och i det ligger också att man inte kan börja med att bygga teknik och sen "lägga på" allt "det andra". Det gäller hela vägen: Från den tekniska infrastrukturen till slutresultatet av projektet. Ska man lyckas med projektet - det vill säga uppnå en nytta i verksamheten - så måste man jobba parallellt med teknik, innehåll, design och arbetssätt.


Har du fler exempel på indikationer på projekt som kommer att misslyckas?
Spara / dela:

Från webbplats till social webb

View Comments

2 message
Please Comment 21 apr. 2010
I fredags körde jag en presentation för ett 30-tal partners och directors på PwC om om hur internet utvecklas och hur vi påverkas av det. Från webbplatsens decennium på 2000-talet till den sociala webben på 2010-talet. Från Carl Bildt som 1994 berättade att han skickat e-post för första gången, genom internetbankens utveckling till drivkrafterna i delaktighetskulturen.


Några snabba polls om åhörarna:
- Alla känner till Wikipedia
- Alla känner till Facebook, cirka 6 av 30 finns där
- Nästan alla har hört talas om Twitter, ingen av 30 finns där
- Ingen har hört talas om crowdsourcing
- Ett fåtal känner till LinkedIn
- Några enstaka känner till rss
Spara / dela:

Mobbning på nätet: Hur gör du? Vad är det?

View Comments

2 message
Please Comment 20 apr. 2010

Mobbning som äger rum på nätet eller via mobiltelefoner kallas ibland för e-mobbning (eller ibland cybermobbning, nätmobbning, cyberbullying). Men mobbning är mobbning och kränkning är kränkning oavsett var det sker, så organisationer som till exempel Friends har börjat röra sig bort från den benämningen. I kommunikationen på nätet förekommer ibland kränkningar och mobbning, precis som det ibland förekommer i klassrummet eller på skolgården - men det är ingen speciell sorts mobbning.

Mobbning på nätet ska hanteras som all annan mobbning


Nätverket Friends, skriver så här i sin bok om mobbning på nätet:

Frågan du som vuxen bör ställa dig är om du i genrella termer också varnar barn och ungdomar i din närhet för skolgården? Säger du: "Skolgården är en farlig plats där man blir kränkt. Den bör du undvika."? Troligtvis inte. Om någon blir kränkt eller mobbad i skolan agerar du snarare som vuxen för att stoppa det inträffade. Du pratar troligtvis med barnet, kanske ringer till skolan, bestämmer tid för möte med rektor och lärare, begär att fler vuxna är ute på skolgården eller i korridorerna, kanske pratar med andra berörda föräldrar eller tar en dag där du följer med till skolan för att bilda dig en egen uppfattning."


Finns det några skillnader mellan mobbning på nätet och mobbning i andra sammanhang?


Alla områden där människor umgås skiljer sig lite från varandra: På skolgården, i klassrummet, på nätet, på idrottsföreningen.

 • Mobbning på nätet kan fortsätta när den mobbade går hem från skolan. Det har alltid förekommit, men är svårare utanför nätet.
 • Vid mobbning på nätet kan meddelanden och bilder skickas ut snabbare till många personer.
 • Graden av anonymitet för den som mobbar kan vara högre än i andra sammanhang. De flesta sociala nätverk uppmuntrar att man använder ritkiga namn och i de allra flesta fall är det uppenbart för de inblandade vem som är vem. Men nätet ger möjlighet till större anonymitet än andra arenor.
 • Spåren av mobbningen kan hänga kvar längre, eftersom meddelanden på internet i många fall ligger kvar under lång tid. Det innebär dock också att mobbningen blir lättare att bevisa och på så sätt lättare att ta tag i. Mobbning på nätet är lättare att dokumentera eftersom den lämnar spår i form av text och bilder.
 • Mobbning på nätet sker mer offentligt, den kan ofta beskådas av utomstående vilket är ovanligt vid mobbning på andra platser. Det gör det lättare att upptäcka (under förutsättning att vuxenvärlden engagerar sig).

Vad gör du om du utsätts för mobbning på nätet?

 1. Prata med en vuxen, till exempel en förälder, lärare, tränare eller någon annan du litar på.
 2. Du kan också prata med Nätvandrarna eller Bris
 3. Spara meddelanden, mail, postningar och sms som är hotfulla eller kränkande. Då blir det lättare att reda ut situationen. 

Vad kan du göra om du som vuxen upptäcker mobbning på nätet?

 1. Var närvarande. Vuxen närvaro är alltid ett första steg och alltid det som kan lösa den akuta situationen. Skapa ett konto på den sajt där mobbningen sker, läs vad som skrivs och bilda dig en egen uppfattning om vad som hänt.
 2. Om det är ditt barn som mobbar eller som blivit mobbad, så prata om det som hänt. Ha en respektfull, rak och öppen dialog.
 3. Dokumentera det du ser genom att ta skärmdumpar* eller spara som pdf*. I de flesta fall låter mobbaren kränkande material ligga kvar (det är en del av mobbningen) men det kan försvinna lika snabbt som det kom upp.
 4. Försök att reda ut vem eller vilka som ligger bakom. Om personenen är anonym kan du till exempel titta på vilka vänner personen har, vad personen skrivit tidigare eller söka efter personens alias på Google. Det finns alltid ledtrådar som pekar i en riktning (till exempel vilken klass personen går i) och andra ledtrådar som utesluter (till exempel vem personen inte är).
 5. Prata med skolan och upprätta en plan gemensamt för hur ni ska gå tillväga. Vänd dig till klasslärare eller rektor. Upplever du att du inte får gehör ska du vända dig till utbildningsförvaltningen (för kommunala skolor) eller skolans styrelse (för friskolor). Behöver du ytterligare hjälp för att driva på ärendet kan du göra en anmälan hos Barn- och elevombudet, BEO.
 6. Anmäl händelsen till webbplatsen där den äger rum. På Facebook kan till exempel man anmäla både personer och grupper. Förvänta dig dock inget direkt gensvar, den här typen av funktionalitet missbrukas så det ska oftast till flera anmälningar innan sajten agerar.
 7. Om någon blivit utsatt för brott kan du göra en polisanmälan

* Skärmdump: Med Windows tryck på tangenten PrtSc, gå sedan till Word, PowerPoint eller Paint och välj menyn arkiv-klistra in. På Mac, tryck äpple-shift-3, en fil skapas då på skrivbordet. Spara som PDF: Om du har rätt programvara installerad, kan du välja "Spara som" och formatet PDF alternativt välja "Skriv ut" och välja PDF som skrivare.

Vidareläsning: Friends, Bris, Skolinspektionen, Medierådet, Kränkt.se, Surfa Lugnt med flera.
Exempel på mobbning på Facebook: En annan sida av mobbning på Facebook, Norrbottens Kurirsen, Sydsvenskan DN, SvD.
  Spara / dela:

  En annan sida av mobbning på Facebook

  View Comments

  1 message
  Please Comment 19 apr. 2010
  Idag har ytterligare ett fall av mobbing på Facebook avslöjats i media. Norrbottens-Kuriren skrev om en flicka som utsatts för mobbning på Facebook. Under dagen har artikeln följts upp i båda tryckta medier, på tv, och i bloggosfären. Det återkommande i denna berättelse, liksom i många tidigare, är att skulden i stor utsträckning läggs på Facebook - inte på de vuxna som borde ha ingripit; inte på skolan; inte på mobbarna själva.

  Mobbning är förkastligt på alla sätt, oavsett var den sker. Men för att förhindra det måste man ta sig tid att förstå och sätta sig in i situationen. Skyller man situationen på Facebook eller internet så gör man fel. Det aktuella fallet från idag är tvärtom ett tydligt exempel på den positiva kraft som internet ofta har. 

  Redan i det tredje inlägget i Facebook-gruppen tar någon avstånd från mobbningen. 


  Därefter kommer några grovt kränkande inlägg upp under några dagar. De bemöts av personer som "gillar" påståendet eller som håller med i kommentarerna. 

  Därefter följer en diskussion där ett flertal personer blandar sig i, men som främst är mellan initiativtagaren (en av dem) och den som utsatts för mobbningen. 

  Efter detta tas gruppen i princip helt över av de som sätter sig emot smutskastningen.
  Internet är inte problemet. Det är däremot ett problem att man skuldbelägger internet istället för att faktiskt ta tag i mobbningen. 

  Forskningen är inte helt överens om hur man bäst förhindrar mobbning, men alla är överens om att de vuxnas tydliga ställningstagande och aktiva ingripande är avgörande. Det handlar om att visa vad som är okej och inte.

  Det forskningen däremot är överens om är att tonåren handlar om att bryta regler för att ta sig in i vuxenvärlden. Ju mer reglerna tar fasta på att förhindra naturliga delar i ungas vardag, desto mindre kommer de att respekteras. Genom att lägga skulden på internet - eller helt förbjuda användning av till exempel Facebook - riskerar man att få motsatt effekt. Vuxenvärlden motsätter sig något som är en så grundläggande del av ungas vardag att de istället slår ifrån sig ännu mer. Förbud och missriktad skuldbeläggning grundas på rädsla, och det är helt fel sätt att bemöta mobbning!

  NOT 1: Under dagen har gruppens medlemsantal minskat från 130 till 99.
  NOT 2: Några tidningsartiklar nämner två grupper. Jag tar inte upp den andra, eftersom jag klassar den som trollning.
  Spara / dela:

  Kevin Kelly om internet och webben i framtiden

  View Comments

  0 message
  Please Comment 13 apr. 2010
  Spara / dela:

  Spak, knapp och touch-screen

  View Comments

  0 message
  Please Comment 12 apr. 2010
  Knappen har format våra liv!

  "The button represents how we interact with the objects we create. And that's why the button is the most influential yet least appreciated innovation of the 20th Century."

  1. Ursprunligen hade vi spakar, det fanns en mekanisk koppling mellan rörelsen på spaken och effekten den åstadkom. Man kunde öka hastigheten genom att dra spaken ifrån sig och sänka hastigheten genom att dra spaken till sig. "Levers scale motion."  2. Sen uppkom knappen, som inte längre fungerade som en spak. Den första knappen med stort genomslag var på en ficklampa. Det fanns inte längre någon mekanisk koppling mellan rörelsen och den effekt det gav. "Buttons abstract motion".

  3. I och med datorerna blev knappen en metafor. Man klickar "på" en två-dimensionell "knapp" på skrärmen - men det man klickar "med" är fortfarande en tre-dimensionell knapp, på musen.

  4. Knapparna förlorar sin form; en hyperlänk är en tvådimensionell "knapp" utan formen av en knapp.

  5. Knappen blir en yta. Touch-screen är ytterligare en abstraktion, där den fysiska formen av en knapp är mer avlägsen.

  6. I framtiden blir "knappen" mer och mer flytande. Vi rör oss i interaktivitet, där våra rörelser skapar reaktioner i systemen omkring oss. (Bitvis återkommer kanske den "mekaniska" rörelsen hos spaken; att röra handen mot sig kan betyda en sak och att röra den bort från sig kan betyda en annan.)
  Spara / dela:

  Agila Manifestet på svenska

  View Comments

  1 message
  Please Comment 10 apr. 2010
  Nu finns det agila manifestet översatt till svenska och fler översättningar är på gång.

  Manifest för Agil systemutveckling


  Individer och interaktioner framför processer och verktyg
  Fungerande programvara framför omfattande dokumentation
  Kundsamarbete framför kontraktsförhandling
  Anpassning till förändring* framför att följa en plan

  Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, värdesätter vi punkterna till vänster mer.

  * Jag tycker att "anpassning" är ett för passivt ord, engelska "respond" är mer aktivt och har en mer positiv inställning till förändring. Mitt förslag är helt enkelt "Svara på förändring framför att följa en plan".


  Spara / dela:
  Etiketter: View Comments

  En Definition of Done ska alltid ha en mottagare

  View Comments

  0 message
  Please Comment
  En Definition of Done handlar om att ha en gemensam definition för när något är klart i ett projekt. En definition av klart specificerar vad som är en tillräcklig kvalitetsnivå och ser till att vi har samma bild av vad som ska uppnås. Utan en definition av klart kommer man alltför ofta att få missförstånd och scope creep, det vill säga att projektet växer okontrollerat.


  5 januari
  — Vi behöver ha produktionssättning i mars
  — Ok, inga problem!
  26 mars
  — Nu är det klart!
  — Bra, då lanserar vi om en vecka
  — Naahh... Först måste vi installera och konfigurera servern. Och sätta upp brandväggen. Och lastbalanseraren.

  Vad kan man lära sig av det här?
  "Produktionssättning" kan betyda väldigt många saker. I det här fallet har det tolkats som att de fysiska servrarna finns på plats i serverhallen. Men de är inte konfigurerade och programvaran är inte installerad. Lastbalanserare och brandvägg som också måste installeras är inte heller på plats. Dessutom kan man fråga sig om själva webbplatsen som ska driftas på servern är färdigutvecklad? Testad?

  Tips: Se till att din definition av klart alltid inkluderar den person som ska ta emot det ni skapat. Till exempel: "Produktionsklart för att externa användare ska kunna testa webbplatsen". Det tvingar alla inblandade att precisera sig och det leder samtidigt till att man får större koppling till verksamhetsnyttan. 
  Spara / dela:

  Idag är det CSS Naked Day

  View Comments

  2 message
  Please Comment 9 apr. 2010
  Idag 9 april är det CSS Naked Day då vi hedrar alla som jobbar med webbdesign genom att visa hur webben skulle se ut helt utan formgivning. Tack Nikke för bra initiativ!

  Webben kräver tre grundstenar för att fungera: Innehåll – Design – Funktionalitet. Alltför ofta lägger man för stort fokus vid en av de tre och undervärderar de andra två. CSS Naked Day visar tydligt hur viktigt design är. Kanske borde Content Naked Day och Feature Naked Day införas?
  Spara / dela:

  sverigedemokraterna.de mest intressanta inslaget hittills i valrörelsen på nätet

  View Comments

  1 message
  Please Comment 5 apr. 2010
  Jag röster inte på Sverigedemokraterna - läs mer på www.sverigedemokraterna.deSverigedemokraterna är duktiga på att synas på nätet, framförallt i sociala medier och kommentarsfält hos traditionella medier och bloggar. Så snart invandring eller brottslighet nämns på webben, så dyker det upp främlingsfientliga kommentarer med Sverigedemokrater som avsändare.

  Som en motpol till detta finns www.sverigedemokraterna.de, alltså med tyska toppdomänen .de som ändelse. sverigedemokraterna.de vill utamana Sverigedemokraterna på webben genom att jobba aktivt med att få bra placeringar i sökmotorer. När man söker på "sverigedemokraterna" kommer kampanjsajten upp bland de första resultaten (i skrivande stund plats 2, precis under partiets egen webbplats).

  Det är en otroligt lyckad kampanj (läs Nikkes analys!), med tanke på hur snabbt den rört sig uppåt i sökresultaten och det engagemang den väckt. Men det är också bitvis ett riskfyllt koncept. Tiotusentals webbplatser och bloggar har valt att länka till sverigedemokraterna.de, men några har också valt att ta avstånd på grund av riskerna eller för att man uppfattar det som cybersquatting. (Idag har den tidigare mycket kritiska internetsweden bytt sida.)

  Varför jag stödjer sverigedemokraterna.de


  1. Jag tycker att Sverigedemokraterna behöver få en motpol på webben. De är duktiga på att synas på bloggar och i kommentarsfält - sverigedemokraterna.de är en motpol som ökar synligheten för det motstånd som finns mot Sverigedemokraterna.
  2. Jag har pratat med den som ligger bakom kampanjen och vet att det inte finns några avsikter att lura och inga dolda kopplingar till andra intressen. 
  3. Det handlar inte om att sabotera eller försvåra för Sverigedemokraterna att bedriva sitt politiska arbete. Det handlar om att bedriva en kampanj för att skapa politisk debatt och ta avstånd från främlingsfientlighet. Alla kampanjer handlar om att synas, det är inget konstigt i att jobba med sökmotoroptimering för att åstadkomma det. 
  4. Det finns sätt att minimera risken (som dock är en risk) med att domänen överlåts till Sverigedemokraterna vid ett eventuellt tvisteförfarande (läs Sverigedemokraternas pressmeddelande). Dessutom tycker jag inte utgången vid en domännamnstvist är helt given (av skäl som jag inte redovisar här). 
  5. Det är en kampanj som uppmanar till att ta debatten med Sverigedemokraterna, inte till att försätta dem med munkavle eller försöka tysta ner dem. Så jag håller inte alls med om att det ytterligare förstärker deras "martyrskap". Sverigedemokraterna kan inte tystas ihjäl, det är en av de få saker jag håller med dem om.

  Alltså: Stöd www.sverigedemokraterna.de. Skriv om kampanjen, ta ställning på din blogg, lägg ut knappen, bemöt deras kommentarer.

  Varför är detta det mest intressanta inslaget hittills i valrörelsen på nätet?


  Helt bortsett från sakfrågorna, så visar kampanjen makten i webben och sociala medier. På bara knappt en månad har sajten med en ensam upphovsman tagit sig upp till plats två på Google. På Google görs 75.000 sökningar varje månad på ordet "sverigedemokraterna". Det är det mest eftersökta partinamnet. Att ensam lyckas skapa engagemanget (först från rätt personer, sen från väldigt många) är imponerande! Och trots att alla etablerade partier gått kurs efter kurs efter kurs i sociala medier och obama-effekten, så är ingen ens i närheten av en sådan effekt.
  Spara / dela:

  Varumärke in på bara skinnet: Tre ingredienser för framgångsrika varumärken

  View Comments

  1 message
  Please Comment 4 apr. 2010
  För två år sen började jag jobba med Juristjourens varumärke och identitet. Och jag får nog erkänna att jag kände viss stolthet när jag förra veckan fick veta att en anställd tatuerat in Juristjourens nya logotyp i nacken!

  När jag läste varumärkesstrategi på Berghs för massa år sen pratade vi mycket om vad som är ett framgångsrikt varumärke. Teorierna och formuleringarna skiftade, men det återkommande var att ett starkt varumärke i någon mån handlar om värderingar.

  För mig är ett varumärke ett löfte. Det är löftet mellan företaget, dess ägare, ledning, anställda och kunder. Någon uttryckte det som "klistret som binder oss samman med våra mest trogna kunder".

  – Är det inte lite galet att tatuera in en logotyp?
  – Kanske det... men för mig står varumärket för ett sätt att se på livet, jobbet... Logon är ett budskap om samarbete, hänsynstagande, öppenhet, flexibilitet etc.

  Det är inga små ord. Men det bekräftas också i anställningsintervjuer, kundmöten och samtal med potentiella samarbetspartners. Jag ska inte utveckla det mer här, var och en får bilda sin egen uppfattning.

  Recept på ett starkt varumärke

  Det finns inget recept på ett varumärke. Men här är i alla fall en modell som beskriver hur vi jobbat.

  Eftersom varumärket är ett löfte så är den enskilt mest avgörande ingrediensen att faktiskt infria det löftet. Kan man inte leva upp till det man vill vara för kunderna så kommer det aldrig att bli ett starkt varumärke. Bortsett från det så tror jag att det här är viktiga ingredienser i ett starkt varumärke:
  1. Börja från värderingar och attityder. Vilka värden håller ägarna, ledningen, de anställda och kunderna samman? Jag tar Google som exempel. För Google handlar det om värden som delaktighet, kunskap och vänskaplighet. 
  2. Placera det i ett samhällsperspektiv, skapa en mission. Det räcker inte att vara ett företag vilket som helst - tänk större. För Google är missionen att "ordna världens samlade information och göra den tillgänglig för alla". 
  3. Utmana konkurrenterna, skapa ett "vi och dem" mellan er och konkurrenterna. De mest inbitna Google-anhängarna ser företaget som en utmanare till Microsoft och de etablerade drakarna i branschen. "Google is your friend" är ett sätt för Google att positionera sig mot till exempel Microsoft som ofta anses använda tvivelaktiga affärsmetoder.   Läs också Jonas Söderström om Self-Expressive Brands.
  Spara / dela:

  Hur man gör en intressentanalys för projekt

  View Comments

  4 message
  Please Comment 2 apr. 2010
  Definition: Intressenter är alla personer som på något sätt kommer i kontakt med projektet eller det resultat som projektet levererar

  Intressentanalys (eller stakeholder analysis) behöver precis som riskanalys inte vara varken svårt eller tidskrävande. Det tar inte mer en halv till en dag men är ett underlag som du har användning av under hela projektet. 

  Intressentanalys i fyra steg


  1. Identifiera alla tänkbara intressenter.


  Sätt dig som projektledare tillsammans med några andra personer (projektteamet, projektbeställaren eller andra) och brainstorma kring vilka personer och grupper som på något sätt kommer att vara i kontakt med projektet eller ta del av resultatet. Skriv upp alla intressenter på en whiteboard, det blir mer kreativt. Ju mer ni skriver desto bättre, analysen kommer sen. Så strunta i vad som är rätt och fel.

  Vanligen hittar man intressenter inom följande områden:
  1. Personer eller grupper av personer som kommer att jobba i projektet. 
  2. Personer eller grupper av personer som har en ledande befattning och ett direkt ansvar för projektet.
  3. Personer eller grupper av personer som föväntar sig att påverka projektet, men som inte har ett direkt ansvar för projektet (till exempel chefer på andra avdelningar).
  4. Personer eller grupper av personer som kommer att använda resultatet av projektet. 
  5. Informella ledare och nyckelpersoner som har stort inflytande över andra utan att själva vara i chefsbefattning.
  6. Kunder som ska ta del av projektet eller dess resultat. 
  7. Leverantörer som ska ta del av projektet eller dess resultat. 
  8. Andra företag och myndigheter som har ett intresse av projektet eller dess resultat.

  2. Gör en enkel analys av intressenterna.


  Bedöm intressenterna utifrån exempelvis nedanstående frågeställningar. Hinner ni på workshopen så kan ni gör det tillsammans, annars gör du det själv och stämmer av med till exempel projektägaren så att ni har samma syn.
  1. Hur stort inflytande har personen eller gruppen? Försök värdera intressenterna i förhållande till varandra, till exempel genom att skriva den som har störst inflytande längst upp.
  2. Är det en person eller grupp som huvudsakligen påverkar projektet eller påverkas av projektet?
  3. Vad har personen eller gruppen för inställning till projektet, är de positiva eller negativa? 

  3. Fundera på hur ni ska nå intressenterna.

  Börja med de intressenter som har störst inflytande. Fundera på följande två frågor:

  1. Fundera på vad din roll som projektledare är gentemot intressenten. Ska du informera, rådfråga, involvera eller få beslut? 
  2. När och hur ofta ska vi nå ut till denna intressent? Styrgruppen kanske vi når genom styrgruppsmöten en gång i månaden och statusrapporter en gång i veckan. VD kanske vi når till genom personliga avstämningsmöten varje kvartal. Andra intressenter kanske ska bjudas in till återkommande avstämningsmöten (till exempel scrum demo). 

  4. Använd intressentanalysen


  En intressentanalys är inget statiskt dokument. Den ska gås igenom och uppdateras med jämna mellanrum under projektet. Bestäm till exempel att du tittar igenom den en gång i månaden för att se om något förändrats: Är det någon person eller grupp som tillkommit eller fallit bort? Är det någon som vi behöver nå till oftare?Följ upp att de avstämningsmöten som ni kom fram till i intressentanalysen faktiskt genomförs.

  Ansvar för intressentanalys

  Det är projektledarens ansvar att se till att alla intressenter har tillräcklig information och är tillräckligt involverade i projektet. Projektledaren bör alltid själv sköta kontakterna med överordnade intressenter, medan andra intressenter kan vara ett mer gemensamt ansvar i projektgruppen.

  Min uppfattning är att projektledaren själv måste kunna sköta eller i alla fall delta i kommunikationen hela vägen upp i organisationen, till exempel med projektägarens chefer.
  Spara / dela:

  PROJEKTLEDARE / WEBBSTRATEG

  Beerware! All text
  får återanvändas. Läs här.
  vd-blogg.se