Tre säkra tecken på att ditt projekt misslyckas

View Comments

9 message
Please Comment 30 apr. 2010
Jag hör ofta projektledare, beställare och leverantörer berätta med lättnad om sina nystartade projekt - äntligen är man igång! Beskrivningar kan tyckas självklara och låter väldigt bra när man berättar det för överordnade. Det känns tryggt och väl genomtänkt.

Ändå är det precis tvärtom. Redan i starten av ett IT-projekt finns det vissa mycket tydliga indikationer på att det kommer att bli ett problemprojekt.

Tre tillfällen då du direkt bör bli misstänksam


"Vi vet precis vad vi vill ha"

Det här är det största tecknet på att projektet inte kommer att lyckas. I ett IT-projekt vet man aldrig exakt vad man vill ha. Man kan ha en relativt tydlig bild av den nytta man vill uppnå, men bilden av hur den nyttan ska uppstå kommer hela tiden att förändras under projektets gång.

IT-utveckling är en innovationsprocess, det vill säga man tar ett steg, går tillbaka och utvärderar, tar ett nytt steg och utvärderar igen. Hela tiden måste man se till att det man skapar faktiskt löser de problem man vill lösa - och anpassa sig efter de följder det för med sig. Det är inte ovanligt att när man gjort en del av projektet blir det tydligt att det ursprungliga problemet har förflyttats och att projektet måste byta fokus.

"Vi vet precis vad vi vill ha" ger illusionen av att det vi ska skapa är något exakt förutsägbart. Men det kommer att förändras under projektets gång.

"Det ingår i produkten" eller "Allt går att lösa"

Alla IT-produkter innehåller en mängd funktionalitet och leverantörerna tävlar ofta om vem som har flest funktioner. Men det som avgör om det är rätt produkt är inte mängden funktioner, utan hur väl de svarar mot den verksamhetsnytta projektet ska leda till.

När man säger att "Det ingår i produkten" har man gjort något mycket farligt: Man har reducerat den verksamhetsnytta som projektet ska uppnå till att vara en bestämd funktion med ett bestämt utförande. Hur funktionen är utformad, hur den passar in i organisationens arbetsflöden och vilken användarnytta den skapar är helt avgörande för om den kommer att användas. Nyttan finns aldrig i produkten, den uppstår när produkten används.

"Vi får bygga tekniken först".

Nyttan av teknik uppstår när tekniken används. Av den anledningen måste nyttoperspektivet komma först och alltid vara tongivande. "Vi får bygga tekniken först" är ett tecken på att man inte tänkt tillräckligt på nyttan och på att man inte kommer att styra projektet med nyttan i fokus.

Tekniken får aldrig gå före - och i det ligger också att man inte kan börja med att bygga teknik och sen "lägga på" allt "det andra". Det gäller hela vägen: Från den tekniska infrastrukturen till slutresultatet av projektet. Ska man lyckas med projektet - det vill säga uppnå en nytta i verksamheten - så måste man jobba parallellt med teknik, innehåll, design och arbetssätt.


Har du fler exempel på indikationer på projekt som kommer att misslyckas?
Spara / dela:
blog comments powered by Disqus

PROJEKTLEDARE / WEBBSTRATEG

Beerware! All text
får återanvändas. Läs här.
vd-blogg.se