En annan sida av mobbning på Facebook

View Comments

1 message
Please Comment 19 apr. 2010
Idag har ytterligare ett fall av mobbing på Facebook avslöjats i media. Norrbottens-Kuriren skrev om en flicka som utsatts för mobbning på Facebook. Under dagen har artikeln följts upp i båda tryckta medier, på tv, och i bloggosfären. Det återkommande i denna berättelse, liksom i många tidigare, är att skulden i stor utsträckning läggs på Facebook - inte på de vuxna som borde ha ingripit; inte på skolan; inte på mobbarna själva.

Mobbning är förkastligt på alla sätt, oavsett var den sker. Men för att förhindra det måste man ta sig tid att förstå och sätta sig in i situationen. Skyller man situationen på Facebook eller internet så gör man fel. Det aktuella fallet från idag är tvärtom ett tydligt exempel på den positiva kraft som internet ofta har. 

Redan i det tredje inlägget i Facebook-gruppen tar någon avstånd från mobbningen. 


Därefter kommer några grovt kränkande inlägg upp under några dagar. De bemöts av personer som "gillar" påståendet eller som håller med i kommentarerna. 

Därefter följer en diskussion där ett flertal personer blandar sig i, men som främst är mellan initiativtagaren (en av dem) och den som utsatts för mobbningen. 

Efter detta tas gruppen i princip helt över av de som sätter sig emot smutskastningen.
Internet är inte problemet. Det är däremot ett problem att man skuldbelägger internet istället för att faktiskt ta tag i mobbningen. 

Forskningen är inte helt överens om hur man bäst förhindrar mobbning, men alla är överens om att de vuxnas tydliga ställningstagande och aktiva ingripande är avgörande. Det handlar om att visa vad som är okej och inte.

Det forskningen däremot är överens om är att tonåren handlar om att bryta regler för att ta sig in i vuxenvärlden. Ju mer reglerna tar fasta på att förhindra naturliga delar i ungas vardag, desto mindre kommer de att respekteras. Genom att lägga skulden på internet - eller helt förbjuda användning av till exempel Facebook - riskerar man att få motsatt effekt. Vuxenvärlden motsätter sig något som är en så grundläggande del av ungas vardag att de istället slår ifrån sig ännu mer. Förbud och missriktad skuldbeläggning grundas på rädsla, och det är helt fel sätt att bemöta mobbning!

NOT 1: Under dagen har gruppens medlemsantal minskat från 130 till 99.
NOT 2: Några tidningsartiklar nämner två grupper. Jag tar inte upp den andra, eftersom jag klassar den som trollning.
Spara / dela:
blog comments powered by Disqus

PROJEKTLEDARE / WEBBSTRATEG

Beerware! All text
får återanvändas. Läs här.
vd-blogg.se