Mer lyckade webbprojekt genom att belöna kompromisser

View Comments

0 message
Please Comment 5 okt. 2009

Den största utmaningen i IT-projekt är att överbrygga glappen mellan alla olika professioner, kompetenser, behov och krav. Jag tror att ett viktigt redskap för detta är att helt enkelt prata om det i teamet. Till exempel diskutera vad varje person ser som en "bra lösning".

I nästa projekt kommer jag att testa en modell där vi lyfter fram och belönar "kompromisser" eller "balans mellan mellan olika perspektiv" som positivt. Det som ska premieras är inte den bästa serverlösningen, de coolaste client-side-grejerna, den häftigaste grafiska formen, den bästa interaktionsdesignen, den mest välskrivna texten eller den mest researchade artikeln. Det vi ska fråga oss vid varje avstämningsmöte är istället "var det här en bra kompromiss".
Spara / dela:
blog comments powered by Disqus

PROJEKTLEDARE / WEBBSTRATEG

Beerware! All text
får återanvändas. Läs här.
vd-blogg.se