Ok, jag gör väl ett gantt-schema då

View Comments

0 message
Please Comment 8 nov. 2009
En del före detta kollegor har hört mig säga att gantt-scheman sällan är nödvändiga i praktiken. Gantt-scheman togs fram för enormt stora byggnadsprojekt (typ Hoover-dammen) i en tid då IT och internet inte ens var påtänkta. Henry Gantt var kollega med Frederick Taylor, löpande bandet-principens fader -- och det är väldigt långt ifrån hur man bedriver ett webbprojekt.

Men jag får erkänna att jag ägnat de senaste dagarna åt ett klassiskt gantt-schema. Dels för att kartlägga beroenden i projektet (valet av utvecklingsplattform måste till exempel göras före utvecklingsstart). Dels för att det är ett pedagogiskt och bra sätt att få acceptans för milstolpar och tidsplan.

Det sätter också det agila arbetssättet i ett sammanhang. Man ser hela projekttiden på en tidslinje och man ser en mängd olika aktiviteter med vissa beroenden. Men den största aktiviteten i gantt-schemat motsvarar över 90% av resurserna som läggs ner i projektet. Den kommer inte att brytas ner i mindre delar.
Spara / dela:
blog comments powered by Disqus

PROJEKTLEDARE / WEBBSTRATEG

Beerware! All text
får återanvändas. Läs här.
vd-blogg.se