Bara 5% av myndigheterna har en strategi för sociala medier

View Comments

3 message
Please Comment 30 dec. 2009
För några månader sedan kom resultatet från en undersökning kring användningen av sociala medier hos statliga myndigheter och bolag. Undersökningen passerade förbi förvånansvärt obemärkt. När jag googlade runt nu såg jag inte mer än tre fyra referenser till den. Resultaten (pdf) är visserligen inte så oväntade, men ändå intressanta.

Undersökningen genomfördes på initiativ av Arbetsförmedlingens informationschef Greta Svensson. Den har gått ut till 155 kommunikationsdirektörer, informationschefer och andra personer inom dessa verksamheter. 62 personer har svarat, och representerar 44% av de organisationer som tillfrågades.

”Vi bör finnas där människor är”
Det är tydligt att det finns ett mycket stort intresse för sociala medier bland statliga organisationer. Tre av fyra diskuterar sociala medier internt och över hälften tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att man deltar i utvecklingen av sociala medier (bara 12% tycker att det mindre viktigt eller inte viktigt alls). Fyra av fem tror att användningen av sociala medier fortsätter att öka under de kommande 1-3 åren.
 
Sociala medier påverkar förtroendet för myndigheten
De flesta verkar tycka att användningen av sociala medier kan stärka förtroendet för den egna organisationen. Man vill till exempel använda sociala medier för att framstå som "en modern myndighet som därmed kan vara en attraktiv arbetsgivare". Eller man vill uppfattas som "tillgänglig", "mänkslig" och "tilltalande".

...men bara 5% har en strategi för sociala medier
Trots det stora intresset och trots att man ser sociala medier som en viktig faktor för att till exempel bygga förtroende, så är det bara 5% som har en strategi eller policy. I den offentliga världen är ett policydokument allt som oftast det första steget innan man gör något överhuvudtaget, så den siffran är trots allt anmärkningsvärt låg tycker jag.Undersökningen har också ställt frågan "Använder er myndighet sociala media i kommunikationen med medborgarna?". Här är siffrorna generellt väldigt låga och man kan anta att många av de som svarat ja bara börjat använda men troligen inte är så aktiva. Undantag finns självklart, krisinformation.se är ett framgångsrikt exempel.Mycket lågt prioriterad fråga i praktiken
Det finns väldigt lite resurser avsatta för att jobba med sociala medier i statliga organisationer. Enligt undersökningen är det oftast informatörer som får som extra uppgift att till exempel bevaka sociala medier. I något enstaka fall finns sakkunnniga på myndigheten som får blogga på arbetstid, men det är mycket sällsynt. Min tidigare arbetsplats Socialstyrelsen ligger generellt rätt långt fram vad gäller digital kommunikation. Men som ett exempel på resursfrågan kan nämnas att det där finns 3-4 pressekreterare som jobbar heltid med "gammelmedia" och har jour dygnet runt. Det finns ingen (eller fanns i alla fall inte för tre månader sen) som har i upprag att jobba med sociala medier. Med tanke på hur mycket de traditionella medierna förlorar och hur mycket de nya medierna vinner i läsare så är det rätt märkligt.Spara / dela:
blog comments powered by Disqus

PROJEKTLEDARE / WEBBSTRATEG

Beerware! All text
får återanvändas. Läs här.
vd-blogg.se