Projektledningens fem dödssynder

View Comments

0 message
Please Comment 20 jan. 2010

Chaos Manifesto listar fem dödssynder och fem budord för projektledning. Att behärska dessa tio punkter är en av alla de framgångsfaktorer som enligt deras forskning ligger bakom lyckade projekt. Här kommer min version av de fem dödssynderna, budorden går jag inte in på just nu (själva punkterna kommer från Chaos Manifesto, medan beskrivningar och exempel är mina).

1. Överambition. Överambition handlar om att man som projektledare eller projektbeställare tar på sig för mycket på en gång. Man vill skapa mer än vad som egentligen är nödvändigt och man förblindas av allt som "går" att göra. Med teknik går i princip allt att göra. Men inte samtidigt, inom samma projekt och inte med en begränsad budget. 

2. Prestige. Prestige hänger ofta, men inte alltid, samman med överambition. Det handlar om att man som projektledare har en arrogant eller övermodig attityd gentemot projektmedlemmar, beställare och chefer i organisationen. 

Eftersom projekt ofta får en särställning i den traditionella linjeorganisationen är det förklarligt att en viss prestige-känsla ibland uppstår. Och många gånger kan det nog också vara en fördel, till exempel för att svetsa samman teamet för att effektivt jobba mot samma mål. Samtidigt får projektet förstås inte förlora verklighetsförankringen eller börja motverka linjeorganisationen. 

3. Okunskap. Okunskap kan finnas på alla håll i ett projekt: Hos projektledningen, hos projektmedlemmarna, hos projektbeställaren och hos linjeorganisationen. Dålig kunskap om projektets mål och verksamhetens övergripande mål leder snabbt till att projektet går i fel riktning eller havererar. 

Jag tror att det till exempel ofta finns en tendens hos projektägare och styrgrupp att inte informera projektledaren fullt ut. Framförallt i stora organisationer finns ofta många olika viljor och projektledaren får inte full insyn i högsta ledningens agenda, även om den i många fall påverkar projektet. 

Chaos Manifesto nämner också det omvända förhållandet, alltså att styrgrupp och projektägare inte informerar sig tillräckligt om projektet. De kallar det "rational ignorance", det vill säga man upplever att det kostar mer att hålla sig informerad än vad man själv får tillbaka av det. Båda dessa faktorer tycker jag är mycket viktiga att tänka på för projektledaren så att man kan undvika problemen. Själv ska jag i framtida projekt försöka att konkret räkna på projektägarens "kostnad" för för att ha tillräcklig information: Hur minskar man tiden som behöver läggas ner samtidigt som rätt information når fram? Hur ser kalkylen ut? 

4. Frånvaro. Frånvaro kan bero på en mängd faktorer. Frånvaro av projektmedlemmar blir väldigt synligt eftersom det blir ett direkt produktionsbortfall. Man upptäcker det snabbt och kan vidta åtgärder. Det som kan vara svårare att hantera är när viktiga beslutsfattare, projektbeställare eller styrgrupp är för frånvarande. Många personer kan ha ett intresse av projektets resultat, tyvärr är det inte alltid man kopplar det intresset till en insats i tid. Jag brukar säga att vill man vara med och påverka eller bestämma, så får man räkna med att det tar tid. Ger man det tid, så är det nästan alltid en fördel för projektet att fler är med. Men få saker kan skada ett projekt så mycket som när olika personer förväntar sig att påverka och vara med i de beslut som fattas utan att själva lägga ner någon tid på det. "Vi tittar när ni tagit fram en första version" eller "Här är våra guidelines, men vi kan inte vara med i arbetet" är två exempel på situationer som jag tycker man ska se upp med. Vill någon påverka så ska de vara med när besluten fattas, inte som en kontrollmaskin i efterhand. 

5. Oärlighet. Oärlighet i det här sammanhanget är till exempel att medvetet undanhålla fakta från projektägare eller projektmedlemmar. Det kan handla om att skapa fördelar för sig själv, men i många fall handlar det nog också om att man som projektledare helt enkelt inte vågar berätta hela sanningen.Not: De sju ursprungliga bibliska dödssynderna är: Lättja/liknöjdhet, Högmod/arrogans, Avund, Frosseri, Girighet, Vrede, Liderlighet. Bilden: Hieronymus Bosch, De sju dödssynderna (cirka 1480, Pradomuseet, Madrid)
Spara / dela:
blog comments powered by Disqus

PROJEKTLEDARE / WEBBSTRATEG

Beerware! All text
får återanvändas. Läs här.
vd-blogg.se