Sociala medier är inte synonymt med Facebook och Twitter

View Comments

3 message
Please Comment 22 jan. 2010
En artikel i Computer Sweden påstår att "Twitter tappar mark" (svt hakar på). Och vips så går disksussionsvågorna höga.

Många har kommenterat artikeln och  ytterligare  ett antal  har bloggat  om det. Störst har diskussionen blivit efter Brit Stakstons kommentar på JMW

Men vad handlar diskussionen egentligen om? Var ligger motsättningen? Brit skriver till exempel så här:
"Dessutom är tänket fel från första början. I grunden handlar det ju inte ens om enstaka tjänster, det handlar om teknik som vi konstant förädlar för att kommunicera oftare, bättre, relevant samt oberoende av tid och plats. Det är ett  förhållningssätt till sin omvärld som tekniken stöttar."
Vad jag ser finns det inget i artikeln i Computer Sweden som säger emot detta. Tvärtom handlar ju artikeln just om "enstaka tjänster" (Twitter), men den ifrågasätter ju inte på något sätt sociala medier som fenomen, eller det paradigmskifte som vi genomgår just nu. Till exempel säger Jeanette Fors i artikeln att:
"...det är lätt att förstå varför hajpen kring sociala medier blivit så stor. Tjänsterna infriar alla de möjligheter som det på 1990-talet pratades om att internet skulle göra."
Jag håller helt med Jeanette om att tjänsterna infriar möjligheter som vi tidigare inte haft. Sociala medier är en revolution för att det svarar mot djupt rotade mänskliga behov av socialt umgänge, kommunikation och närhet.
Spara / dela:
blog comments powered by Disqus

PROJEKTLEDARE / WEBBSTRATEG

Beerware! All text
får återanvändas. Läs här.
vd-blogg.se