Var fjärde i webbprojekt är kvinna

View Comments

11 message
Please Comment 8 mars 2010
Idag är det internationella kvinnodagen. Dagen till ära har jag gjort ett antal sökningar på LinkedIn och räknat antal kvinnor bland sökresultaten.Ju mer tekniskt desto färre kvinnor - och överlag väldigt få kvinnor. Så här ser det ut i Sverige, i några vanliga  yrkesgrupper inom webb-projekt (baserat på 1000 stickprover, begränsat till folk i Sverige, men på engelska eftersom en majoritet skriver på engelska på LinkedIn).

  • System Architect: 3%
  • Web Developer: 7%
  • Web Project (Manager): 29%
  • Interaction Designer: 34%
  • Web Manager: 37%
  • Web Editor: 44%
  • TOTALT: 25,14%
När jag ser tillbaka på gångna projekt så stämmer siffrorna väl. Vad gäller utvecklare (web developer) har jag underskridit snittet, medan jag vad gäller redaktörer (web editor) överskridit det. I framtiden ska det bli jämnare! Positiv särbehandling? Nä, men mer medveten rekrytering.

För övrigt kan jag tipsa om en bok min mamma har skrivit, om författaren och filosofen Simone de Beauvoir.
Spara / dela:
blog comments powered by Disqus

PROJEKTLEDARE / WEBBSTRATEG

Beerware! All text
får återanvändas. Läs här.
vd-blogg.se