Google Plus är ett hot mot Facebook, Twitter, Skype, LinkedIn och befintliga intranät

View Comments

20 message
Please Comment 4 juli 2011
Under veckan släpptes Google Plus. Plus är Googles senaste satsning på sociala webben, en direkt konkurrent till Facebook och flertalet andra sociala nätverk.

Facebook har legat tvåa i min morgonrutin under lång tid: först kollar jag mejl, sen loggar jag in på Facebook. Men redan andra dagen på Google Plus konstaterade jag att jag ruckade på rutinen och loggade in där först.

Jag vågar påstå att de som säger att Google Plus inte kommer att slå igenom har fel. Så enkelt är det.Jag tycker att det finns flera saker som pekar på att Google Plus kommer att fungera, till skillnad från Googles tidigare sociala satsningar som till exempel orkut, buzz och wave.

"People" och "Circles"

Facebook vilar på konceptet vän, Twitter på konceptet följare. Google Plus kallar det helt enkelt för folk (people). Relationen med andra är enkelsidig, det vill säga jag kan lägga till dig på Google Plus utan att du accepterar det eller lägger till mig. Det gör att Google Plus i sin grund är mer likt Twitter än Facebook, eftersom Facebooks vänner är en dubbelsidig relation (eller "reciprok"). Till utseendet är Google Plus dock väldigt likt Facebook. Flödet med statusuppdateringar skiljer sig väldigt lite på Facebook:På Google Plus lägger man till folk i så kallade Circles, som helt enkelt är grupper av användare. Ett passande svenskt ord kanske är "kretsar". Circles är Googles sätt att lösa flera utmaningar som finns hos andra nätverk. Dels kan man lättare sortera i sitt flöde genom att välja vilken circle man vill se uppdateringar från. Dels kan man med hjälp av circles lättare styra vem som får vilka uppdateringar och på så sätt undvika de integritetsproblem som många upplevt på Facebook.

Som standard finns circles för Friends, Family, Acquantances och Following. Man kan självklart skapa egna circles, själv har jag än så länge bara lagt till Jobb och Webbfolk. En person kan tillhöra flera circles. Man får veta när man blivit tillagd i någons circles, men man får inte veta vilken circle man lagts till i. Gränssnittet för att hantera sina circles bygger på drag-och-släpp, vilket gör det otroligt lätt att överblicka sina relationer och ändra tillhörigheterna mellan olika grupper.

Integritet

Facebook har fått kritik för att det är svårt för användaren att säkerställa sin integritet. Det man skriver kommer ut publikt på internet eller når personer som det inte var avsett för. På Google Plus måste man välja en circle för att kunna dela något i sitt flöde. På så sätt har integriteten fått mycket större vikt än på Facebook.


Personligen är jag lite skeptisk till det här. Det är i och för sig bra att möjligheten finns, men jag tycker att det finns en poäng med att allt som standard är publikt, jag tycker att det är en del av styrkan med sociala medier. Det kommer dock att vara en stark fördel för Google Plus.

Stäng av möjligheten att kommentera eller dela vidare
Ytterligare en del i det starkare integritetsskyddet på Google Plus är möjligheten att stänga av möjligheten att kommentera eller dela vidare en statusuppdatering. Genom att klicka på pilen till höger om en uppdatering får man en meny med alternativ:
Privat kommunikation
Både Facebook och Twitter gör det möjligt att kommunicera privat med en eller flera personer. I båda fallen är dock privat-meddelanden en funktion utanför det ordinarie flödet. På Google Plus kan man kommunicera privat direkt i det vanliga flödet genom att ange mottagens namn under sitt meddelande. 

Samla alla relationer på en plats

Ytterligare en stor fördel med Google Plus jämfört med tidigare nätverk, är att personer man lägger till i sina circles inte behöver vara Google Plus-användare själva. Det ger en möjlighet att samla alla sina kontakter på en plats (så länge man har en epostadress och ett namn). För användaren underlättar det och för Google Plus tror jag det kommer att det innebära att fler ansluter sig. Jag vill inte ha vissa kontakter på Facebook, andra på Twitter och ytterligare andra i min e-mail. Jag vill ha dem alla på samma plats.

Dessutom integrerar Google Plus naturligtvis kontakter från andra Google-lösningar, till exempel gMail och gTalk. Plötsligt kan du alltså interagera med enormt många fler människor än du kunde på Facebook. Facebook känns plötsligt begränsat tycker jag. Min mamma har aldrig gått med i Facebook, men hon har ett gMail-konto vilket gör att hon finns med både i min Family Circle och finns med i listan över folk jag kan chatta med på Google Plus.

Utöka sitt nätverk

Facebook bygger som sagt på "vänner", den underförstådda drivkraften är att hålla kontakt med sina vänner. Att hitta nya vänner är inte i fokus, även om det självklart också finns funktioner för att få rekommendationer på nya vänner. På Twitter är det tvärtom: det kallas för följare och drivkraften är att få fler följare och så att säga utöka sin räckvidd. Om man jämför detta med LinkedIn så är drivkraften där i stor utsträckning att skapa nya (affärs)relationer.

Ytterligare en sak som gör Google Plus intressant i detta sammanhang är att det är lättare att utöka sitt nätverk. Det känns som att det är lättare att upptäcka nya människor än på både Twitter och Facebook. Lättare än på Facebook bland annat eftersom relationen man skapar är enkel-sidig så jag kan lägga till nya människor utan att de behöver lägga till mig. Lättare än Twitter eftersom informationen och interaktionen med personer är mer fullödig än i den mycket begränsade Twitter-världen. Dessutom kan man nämna (vilket man kan göra antingen genom att skriva @ eller + framför ett namn) folk som man inte själv har en relation med, som till exempel Google-grundaren Larry Page:Ytterligare en funktion som underlättar nätverkande är att man lätt kan få statusuppdateringar från folk som inte ingår i ens circles, genom att välja flödet för "Incoming". Jag har inte riktigt listat ut vilka inlägg som visas i incoming, men klart är att det ger nya möjligheter att upptäcka nya människor och man kan också direkt interagera med dem utan att lägga till dem i circles.


Hangout

Hangout är en funktion för att umgås med personerna i en circle genom video, chatt och delningar av information live. Det gör Google Plus till en konkurrent även till Skype och lösningar för livekommunikation som Microsoft Lync. Här kan man också titta på YouTube-klipp tillsammans - vilket i förlängningen förhoppningsvis också innebär att man kan dela annat material, som textdokument eller bilder.


Integration av Googles produkter

Google är inte direkt kända för att vara bra på att integrera sina tjänster med varandra. Men Google Plus lyckas ändå relativt bra. För nån vecka sen kom +1 som är Googles motsvarighet till Facebooks Gilla-knapp. Och lite senare började en mörk menyrad dyka upp på Google. Båda ser ut att ha varit steg i det som sen introducerades som Google Plus.

Chatten på Google Plus kommer från gTalk och är rätt väl integrerad. Bildfunktionen kommer från Picasa:Det som däremot är synd är att man fortfarande inte lyckats bättre med integrationen med produkter som Google Docs. Lyckas man med det kommer Google Plus att vara en mycket stor konkurrent till intranät och en stor företagsmarknad öppnar sig.

Sparks

Sparks är en ny funktion som inte har någon motsvarighet i andra sociala nätverk. Det handlar om att följa ämnen man är intresserad av. Jag förstår dock inte riktigt hur urvalet görs. Jag har till exempel sparks för "social media" och "ledarskap", men ingen av dem visar egentligen några intressanta länkar. Ser fram en kraftigare sökfunktion (Googles klassiska!) och integration med Google Reader.Mobilitet - Mer genomtänkt och bra Android-app

Google Plus har byggts med mobilitet i åtanke. Det är smidigt och snabbt att lägga till plats i varje uppdatering man gör. Mobilversionen av Google Plus för Android är även den smidig och bra och åtminstone på min Galaxy S så är den snabbare än Facebooks applikation. Adroid-applikationen för Google Plus kommer dessutom med en specialfunktion: Huddle. Huddle är en sorts gruppchatt, där flera personer kan delta. I princip en utökad och mobilanpassad version av gTalk.

Google har över 1 miljard användare


Google Plus är en väldigt lovande produkt tekniskt och användbarhetsmässigt. Utöver de stora funktionerna så finns också ett flertal detaljer som gör helheten ännu mer angenäm, till exempel att man alltid kan redigera sina inlägg i efterhand. Men det räcker inte för att ett socialt nätverk ska fungera. Det centrala är att få dit användarna. Men givet att Google har över en miljard användare och tack vare integrationen mellan olika Google-produkter tror jag att Plus snabbt kan bli en del i många människors vardag. Det gäller att Google inte går för snabbt fram - tillväxten bör ske så organiskt som möjligt, det vill säga låt användarna lägga till varandra successivt. Just nu är det väldigt mycket early adopters  (och så gott som alla som finns på Google Plus finns även på Twitter). Men bara intensiteten i interaktion så här första veckan visar att tjänsten fungerar mycket väl. Antalet medlemmar kommer att växa och steg för steg kommer man att ägna mer tid åt Google Plus och mindre tid åt andra tjänster. Den här bilden kommer att synas som profilbild på fler och fler Facebook-konton:
Andra som skrivit om Google Plus:

Spara / dela:

PROJEKTLEDARE / WEBBSTRATEG

Beerware! All text
får återanvändas. Läs här.
vd-blogg.se