Slaget om startsidan, ännu fler orsaker

View Comments

0 message
Please Comment 29 nov. 2009
Ännu fler bakomliggande orsaker till att Slaget om startsidan uppstår, de här handlar mer om faktorer som försvårar arbetet med startsidan:
  • Tron att allt måste vara klart från början. Slaget om startsidan späs på av att man ofta vill ha en perfekt lösning från början, vilket gör själva arbetsprocessen svår för att hitta en bra balans. Man måste börja nånstans och få ett underlag från riktiga besökare för att kunna utvärdera hur man ska förbättra. 
  • Tron att trovärdighet är viktigare än relevans. Detta förtjänar egentligen ett separat inlägg, får återkomma till det senare. Det handlar om att det sker en generell förskjutning av våra värderingar, från den traditionella tilltron till auktoriteter, mot en större tilltro till personliga relationer. Därmed blir det som är relevant för mig viktigare än det som har en trovärdig källa. Ändå 
  • Tron att webben sköter sig själv. För att hitta bra lösningar behöver de som jobbar med sakinnehållet vara med hela vägen i projektet. Det finns en tendens att tro att utvecklingen inte är något man behöver bry sig om. Engagemanget från sakkunniga väcks ofta först vid fullbordat faktum och då är möjligheterna att påverka tyvärr små. Engagemanget måste komma tidigit för att lyckas. 
  • Tron att allt måste vara med. Många förutsätter att allt innehåll måste vara med och allt måste behandlas med samma prioritet vilket förstås inte är rimligt om man ska skapa något som fungerar. 
  • Rädsla att göra fel, förlora kontroll. Man har en alltför perfektionistisk syn på innehållet. Man lämnar inte ifrån sig utkast förrän det är ett "färdigt" material, vilket får till konsekvens att man missar samordningen med annat material. 


Spara / dela:
blog comments powered by Disqus

PROJEKTLEDARE / WEBBSTRATEG

Beerware! All text
får återanvändas. Läs här.
vd-blogg.se