Facebook förlorar 2010. Skäl #1: För diversiferad målgrupp

View Comments

4 message
Please Comment 25 dec. 2009
Det är den tiden på året då många sammanfattar det som varit och förutspår vad som ska komma nästa år. Till exempel skrev Magnus Höij för ett tag sen sina sex spaningar inför 2010. En av hans spaningar är att Facebook slår alla rekord 2010 och fortsätter vara den breda sociala sajten som alla måste förhålla sig till. Jag tror att det är helt rätt att Facebook är en sajt alla måste förhålla sig till, men nästa år tror jag framgångarna för Facebook vänder.
2009 var Facebooks år. Min spaning inför 2010 är att användningen av Facebook avtar kraftigt och många lämnar sajten. Tillväxten av rena medlemstal kan nog fortsätta ett tag till eftersom det tillkommer helt nya grupper av användare, främst uppåt i åldrarna. Men jag tror att aktiviteten generellt minskar och att många kommer att avsluta sitt medlemskap.

Jag ska försöka förklara varför jag tror att det går utför för Facebook 2010. Det blir några inlägg från idag och fram till nyår. Här är det första:

1. För diversifierad målgrupp
Tänk efter: När träffade du senast din mamma, din syster, din chef, några kollegor, bästa polarna, före detta flick-/pojkvänner, dina barns dagispersonal och dina kompisar från grundskolan – samtidigt? Det gör man inte så ofta. Och för de flesta tror jag att det skulle kännas rätt obekvämt och konstigt. Man pratar inte om samma saker med sin mamma som med sina polare eller sina kollegor.

Facebook har under 2009 haft en enorm tillväxt i samtliga ålderssegment. Men det intressanta är att tillväxten är så mycket högre ju längre upp i åldrarna man kommer. Det är inte så konstigt med tanke på att penetrationen (andelen personer av hela befolkningen som använder Facebook) redan var så hög i de lägre åldrarna. Men hos många andra sajter av den typen har tillväxten i de högre åldersgrupperna aldrig kommit överhuvudtaget. På Facebook däremot börjar åldersskillnaderna faktiskt plana ut.

Tillväxt per åldersgrupp, procentuell förändring maj 2009 till december 2009Tillväxt av antal medlemmar, maj 2009 till december 2009

Siffrorna är baserade på Facebook Ads, vilket innebär att de inte är exakta. Men som Simon Sundén konstaterade när han gjorde sin mycket intressanta statistik-sammanställning så är siffrorna slående även om det skulle vara en felmarginal överlag på säg 10%. 


Från demokratiskt perspektiv tycker jag det är jättebra att fler personer använder sociala medier och det är viktigt att åldersklyftan generellt sett minskar på nätet. Men i takt med att föräldrarna börjar använda Facebook kommer deras barn att sluta göra det. Och ju fler som ansluter sig, desto svagare tror jag att de sociala banden blir eftersom det helt enkelt finns för mycket olikheter mellan de människor som finns där.

Sociala band bygger i mycket stor utsträckning på likhet mellan gruppens medlemmar. Ett fungerande socialt nätverk förutsätter att medlemmarna inte skiljer sig för mycket åt. Jag tror att fungerande sociala nätverk förutsätter en lagom blandning av homogenitet och heterogenitet; tillräckligt lika för att det inte ska kännas konstigt att dela med sig av sig själv, men tillräckligt mycket olikhet för att det ändå ska ge något att vara där.

Samma individ kan tillhöra olika sociala grupper, där likheter och olikheter överlappar varandra mellan grupper. Men om du slår ihop den sociala grupp du har på jobbet, med polarna och med familjen så är det inte säkert att de passar ihop bara för att du är den gemensamma nämnaren. Och på Facebook kommunicerar du samtidigt med samtliga dina vänner. Facebook jobbar på att förbättra möjligheterna att styra vem som ser vad, men jag tror inte att den grundläggande uppbyggnaden kommer att hålla för en sån bredd av medlemmar.
Spara / dela:
Etiketter: ,
blog comments powered by Disqus

PROJEKTLEDARE / WEBBSTRATEG

Beerware! All text
får återanvändas. Läs här.
vd-blogg.se