Dags att revidera den traditionella projekt-triangeln

View Comments

1 message
Please Comment 16 nov. 2009
Projekttriangeln är en av grundbultarna i klassisk projektmetodik. Tid ("jag vill att det ska gå snabbt"), pengar ("jag vill ha det billigt") och resultat ("jag vill att det ska bli bra") blir var sin sida i en triangel för att visa på beroendena mellan de tre enheterna. Poängen är förstås att förändras budget så påverkas de båda andra, och så vidare.

Jag tycker att modellen har brister när den tillämpas i moderna projekt, till exempel webbprojekt. Kraven och verkligheten förändras och "resultat" blir ett för trubbigt mått. Jag föreslår därför istället en projektromb.

Tid och pengar är samma enheter som i den traditionella projekttriangeln, men resultat har delats in i kvalitet och omfång. Om kvalitet handlar om hur bra en funktion fungerar ("jag vill att det ska bli bra") så handlar omfång om hur många funktioner som finns ("jag vill ha mycket av 'det'"). Att göra en distinktion mellan kvalitet och omfång är väldigt viktigt i webbprojekt eftersom vi ofta ställs inför valet att förbättra en funktionalitet mer och mer eller att låta det vara och fokusera på att bygga nästa funktionalitet.

Jag har använt en projektromb i två projekt. Det kan se ut till exempel så här:
  • Kvalitet framför omfång – vi levererar färdigställda och kvalitetssäkrade resultat stegvis, mängden resultat kan skäras ner.
  • Kalendertid framför budget – måste vi välja så utökar vi budgeten, inte kalendertiden.
Spara / dela:
blog comments powered by Disqus

PROJEKTLEDARE / WEBBSTRATEG

Beerware! All text
får återanvändas. Läs här.
vd-blogg.se