Fortfarande sjukt många misslyckade IT-projekt

View Comments

0 message
Please Comment 22 nov. 2009
Fortfarande misslyckas en överväldigande andel av alla IT- och webbprojekt. Den största undersökningen på området är Chaos Report som i år fastslog att 68% av projekten misslyckas. Förra året redovisade intresse-organisationen Sveriges Kommuner och Landsting att 84% av alla projekt misslyckas. Och 2006 gjorde Projektplace AB sin stora mätning och konstaterade att 82% misslyckas.

Spara / dela:
blog comments powered by Disqus

PROJEKTLEDARE / WEBBSTRATEG

Beerware! All text
får återanvändas. Läs här.
vd-blogg.se