Projektutvärdering socialstyrelsen.se

View Comments

0 message
Please Comment 1 nov. 2009

Nu när det gått en månad sedan projektet avslutades är det dags att se lite kort i backspegeln på hur vi lyckats.

 1. Vi lanserade i tid.
  Vi lanserade på minuten enligt plan, den 9/9-2009 kl. 9:09 ;)

  Från ett projektledarperpektiv kan jag konstatera att deadlinen har varit en mycket viktig framgångsfaktor. Under hela den här tiden har det varit uppenbart att personer utanför projektet som behöver vara med i processen bara ger sin uppmärksamhet inför en mycket nära stundande deadline. Tack vare den skarpa deadlinen har vi även undvikit att frågor skjuts upp och kunnat tvinga organisationen att prioritera bland de tusentals krav och behov som finns.

 2. Vi lanserade (nästan) inom budget.
  Projektet har överskridit budget med cirka 6,5% (500') vilket får ses som ett gott resultat.

  Vi har arbetat enligt en modell där planering av projektet görs successivt och resurserna kan förändras i tre-veckors-intervaller. Från det perspektivet är det avgörande att hela tiden veta hur mycket tid och pengar som är kvar för att kunna fatta rätt beslut om resurstilldelning för nästa tre-veckors-period. Vi hade behövt bättre verktyg för att göra denna uppföljning ännu mer korrekt.

 3. Vi lanserade rätt saker.
  Projektet hade flera syften, baserat på användarnas behov, problemen med tidigare webbplats och de krav som finns på oss som myndighet. Det handlar om att göra det lättare att hitta på webbplatsen, öka flexibiliteten för de som jobbar med webben, samt öka tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning.

  Det är lite för tidigt att bedöma de faktiska effekterna av arbetet, men det mesta pekar på att de lösningar vi skapat fungerar mycket bra. Nu är vi i förvaltningsfas och det är då effekterna kommer att realisera. Vi återkommer med mätningar allteftersom.
Spara / dela:
blog comments powered by Disqus

PROJEKTLEDARE / WEBBSTRATEG

Beerware! All text
får återanvändas. Läs här.
vd-blogg.se