Tre revolutionerande saker för en stor organisation med mycket tradition

View Comments

0 message
Please Comment 20 nov. 2009
Min uppgift hos min nya arbetsgivare är att modernisera synsätt och arbetssätt för att "föra oss in i den moderna världen". Här är tre områden jag tänker börja med:
  1. Se till att avskaffa alla blockeringar av åtkomsten till internet. I dagsläget är så gott som hela sociala webben och stora delar av det som kan anses vara web 2.0 blockerat för samtliga anställda. Youtube, Facebook, LinkedIn, Blogger etc är spärrade. (Ok, några spärrar kan få vara kvar, typ sidor som sprider skadliga programvaror). √ KLART
  2. Starta en utvecklingsblogg. Definitivt internt, men helst externt. Det måste gå att stå för större öppenhet och transparens in i pågående projekt. Samtidigt ger det engagemang och delaktighet.
  3. Anordna en "project camp". I sann web camp-anda vore det enormt befriande att låta människor från olika delar av organisationen träffas under öppna och informella former för att utbyta idéer och helst även skapa något tillsammans. (InternetWorld skrev föresten apropå att göra  camps internt.)

Spara / dela:
blog comments powered by Disqus

PROJEKTLEDARE / WEBBSTRATEG

Beerware! All text
får återanvändas. Läs här.
vd-blogg.se