Projektledning enligt Sokrates

View Comments

4 message
Please Comment 4 jan. 2010

Sokrates använde en speciell metod i sina diskussioner med invånarna i Aten. Han visade sällan någon konkret åsikt själv, utan ställde små och öppna frågor till dem på ett sätt som utmanade andras åsikter och ställde olika uttalanden mot varandra. På så sätt tvingades folk resonera sig fram till bättre och bättre lösningar. Istället för att diskutera som motståndare, så tvingas alla inblandade försvara och utmana varandras åsikter. Om Sokrates fick en fråga, svarade han ofta med att anta att frågan var verklighet och låta motparten tänka vidare på konsekvenserna av detta.

Det är en typ av undersökande arbetssätt som jag tror är väldigt användbart i projektledning. Frågor och svar driver successivt arbetet framåt. Det leder till:

 • bättre beslut eftersom man utforskat förslagen tillsammans, dragit dem till sin spets och sett var det kan finnas brister
 • bättre förankring eftersom parterna som är inblandande också varit med och tillsammans resonerat kring alternativen och kommit fram till vad som är bäst (konsensusbeslut betyder inte att alla håller med, men att alla varit med och förstår resonemangen som lett fram till beslutet)
 • mer pedagogiskt synsätt, deltagarna måste förklara varför de tänker som de gör och de blir successivt mer och mer pedagogiska när de tar upp saker (vilket är mycket postivit med tanke på mängden olika professioner som ofta är inblandade i webbprojekt)
 • högre kreativitet, eftersom man inte direkt accepterar det någon säger utan utmanar idéerna och förbättrar dem
 • mer struktur, eftersom frågetekniken hjälper till att splittra upp stora problem och idéer i små hanterbara enheter
Några nyckelord för att arbeta mer sokratiskt är samarbete, aktivt lyssnande, klarhet, tydlighet samt kritiskt tänkande.
 • Fråga alltid varför, i minst två led. Exempel: "Vi tänkte lägga knappen till vänster", "Varför ska den ligga till vänster?", "Den får mer uppmärksamhet då", "Varför får den det?". På den nivån börjar man nå en intressant diskussion.
 • Tänk högt, försök "förlänga" resonemangen. Exempel: "Och vi vill att den där knappen ska få mer uppmärksamhet för att den är en del av köpprocessen på sajten?".
 • Uttryck dig hypotetiskt och prövande. Dels för att öppna för att andra ska komma med synpnukter, dels för att skapa ett klimat där det är okej att spekulera utan att först ha tänkt igenom allt i minsta detalj. Exempel: "Om vi antar att knappen vore en del av köpprocessen, hade vi placerat den annorlunda då?".
 • Utgå från att andra har rätt. Även om du inte håller med, prova anta att de har rätt och för ett resonemang från den synvinkeln. Det är ofta lättare att utmana en idé från "insidan" än utifrån.

Sokrates utgick från förnuftets rätt att fritt och förutsättningslöst pröva alla frågor, och att den som har rätt insikt också handlar rätt. Ett - välvilligt - kritiskt ifrågasättande hjälper till att upptäcka bristerna i ett resonemang och på så sätt når man allt närmre en optimal lösning. Konfrontationen mellan människor, synsätt, och erfarenheter leder till allt bättre resultat.

En ledare är inte en person som alltid har rätt svar, utan en person som ställer rätt frågor.

  Spara / dela:
  Etiketter: , ,
  blog comments powered by Disqus

  PROJEKTLEDARE / WEBBSTRATEG

  Beerware! All text
  får återanvändas. Läs här.
  vd-blogg.se