Anonymitet är en mänsklig rättighet

View Comments

5 message
Please Comment 16 feb. 2010
Den senaste tiden har ett antal av internetsamhällets stora försvarare börjat byta sida och några av de gamla cyberpessimisterna har hakat på. Evgeny Morozov skriver till exempel att internet inte har bidragit till demokratiseringen i Iran, utan att regimen tvärtom har blivit mer auktoritär på grund av internet. Victor Galaz beskriver Morozovs argument i Svenska dagbladet. Diktaturen i Iran har begränsat möjligheterna till mobilisering, genom att övervaka trafiken på nätet och stänga av infrastrukturen. Men argumenten biter sig själva i svansen: Internet har alltså misslyckats för att det stängts av? 

Det har också diskuterats om anonyma kommentarer på bloggar och om hela bloggar som är anonyma. Att anonyma kommentarer får förbli anonyma är en viktig grundprincip som måste bevaras. Och väckarklockar, eller whistleblowers som det kallas på engelska, är en förutsättning för en fungerande demokrati. Man måste kunna uttrycka sina åsikter öppet, även om det finns vissa nackdelar

Internet bygger på öppenhet. 

Det ligger i den mänskliga naturen att vilja dela med sig av sin kunskap. Vi vill dela, vi vill bli sedda, vi vill bli förstådda, vi vill ha kunskap, vi vill skapa band till andra. Internet gör dessa saker möjliga genom att vem som helst kan publicera och ta del av information på ett helt annat sätt än tidigare.

Internet ger möjligheten för vem som helst att nå ut med sina åsikter. Utan att hindras av staten, utan att hindras av begränsade ekonomiska resurser, utan att hindras av tekniska begränsningar.

Internet måste vara öppet. Och i öppenheten ligger möjligheten att vara anonym. Många kanske helt enkelt inte vill att varje ställningstagande de gör ska vara offentligt. Inte för att de har något att dölja, utan för att vi alla har en integritet. Vissa berättar inte vad de röstar på, men kan ändå vilja delta i en politisk diskussion. Andra berättar inte om sitt sexliv, men ska ändå kunna diskutera sex med andra.

Man måste kunna uttrycka sina åsikter utan att oroa sig för motåtgärder. Politiska motståndare rapporterar om situationen i en diktatur; anställda avslöjar missförhållanden som ledningen skulle vilja hålla tyst om; de som utsatts för hot eller våld berättar om sina upplevelser.
"Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers." (Article 19, The Universal Declaration of Human Rights)
"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." (Artikel 19, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
"Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser." (Artikel 10, Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, PDF)
Internet är vårt viktigaste redskap för att uppnå artikel 19 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och artikel 10 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Internet är den starkaste förändringskraften vi någonsin haft och kommer att fortsätta vara det de närmaste 30-40 åren. Internet är större än hjulet, penicillin och kullager. Internet förändrar vårt sätt att tänka och se på världen. Internet förändrar vårt sätt att göra affärer och vårt sätt att arbeta. Internet förändrar medielandskapet, vad vi ägnar vår tid åt, hur vi umgås. Internet förändrar våra mest primitiva drifter. Internet förändrar makten. Internet är Tillsammans. Internet är ett Samhälle. Internet är på Riktigt.

"The best weapon of a dictatorship is secrecy, but the best weapon of a democracy should be the weapon of openness." (Niels Bohr)
  • Du har rätt att blogga anonymt
  • Du har rätt att kommentera anonymt
  • Du har rätt att tillåta anonyma kommentarer
Spara / dela:
Etiketter:
blog comments powered by Disqus

PROJEKTLEDARE / WEBBSTRATEG

Beerware! All text
får återanvändas. Läs här.
vd-blogg.se