5 skäl för en exakt deadline

View Comments

0 message
Please Comment 13 jan. 2012
Tid är ett underskattat styrmedel i projekt. Det är vanligare att man håller stenhårt i budget eller i ett exakt resultat som ska presteras, än  att man håller stenhårt i tidsplanen. Att styra på ett exakt resultat är svårt i och med att kraven i webbprojekt sändigt förändras och i och med att man alltid kan göra det lite bättre. Det är ju grundorsaken till att agila metoder uppstått och det är också grunden till att det är så svårt att definiera "klart".

Några skäl till att en exakt deadline ofta är det mest avgörande styrmedlet i webbprojekt:

  1. Det är ofta bara inför en stundande deadline som människor agerar och som en organisation ger tillräcklig uppmärksamhet åt vad som behöver göras.
  2. IT- och webbprojekt innebär ofta en omställningsprocess för organisationen och det finns då en stor risk att frågor skjuts på framtiden inför den oro som omställningen innebär. En tydlig och exakt deadlinen tvingar fram att frågor tas om hand allteftersom snarare än att bordläggas.
  3. IT- och webbprojekt innebär en enorm mängd krav, önskemål, behov och idéer – som ofta motsäger varandra i stor utsträckning. En orubblig deadlinen tvingar organisationen och de inblandade personerna att tänka på vad som faktiskt är kritiskt och vad som snarare är nice-to-have.
  4. En fix deadline ger projektet styrkraft. Hela organisationen jobbar med ett tydligt definierat mål och personella resursfrågor och prioriteringar kan göras utifrån detta perspektiv. 
  5. Webbprojekt blir aldrig "klara", alla webblösningar kommer alltid att fortsätta utvecklas. Av den anledningen är tiden en ännu viktigare faktor för att definiera projektets ramar. Arbetet kommer visserligen alltid att fortgå, men projektet måste ha ett avslut som man kan samla kraft inför och som man kan fira att man klarat av.  

Utan fast deadline blir det lätt som i Mynty Pythons 100-meterslopp for people with no sense of direction.

Spara / dela:
blog comments powered by Disqus

PROJEKTLEDARE / WEBBSTRATEG

Beerware! All text
får återanvändas. Läs här.
vd-blogg.se