Projektledning är 80% ledarskap och 20% administration

View Comments

1 message
Please Comment 6 dec. 2009

Jag får ofta frågan om vilka kurser som är bra inom projektledning. Jag brukar svara att många är bra, men att nästan ingen lär ut rätt saker.

Av någon anledning fokuserar nästan all litteratur och alla kurser i projektledning på projektadministration. De handlar om att fylla i och skapa modeller för planering, work breakdown structure (wbs), projektfaser, resurshistogram och riskanalys. 

Mitt tips om du vill bli en bra projektledare (och inte projektadministratör) är att lägga fokuset i din utbildning på ledarskap. Gå ledarskapskurser, till exempel Utvecklande ledarskap. Vill du ha ett teoretiskt stöd och tips kring administrativa verktyg, så komplettera med en kort kurs (1-3 dagar) i det som i utbildningsvärlden kallas "projektledning" (men som alltså nästan uteslutande är projektadministration).

Projektledning som akademinskt ämne uppstod under kalla kriget, när USA och Sovjet tävlade om vem som var störst, bäst och starkast. Det handlade om att vara först på månen, bygga fullständigt nya vapensystem och göra jättelika infrastruktursatsningar. Verktygen man lär ut i projektledning är fortfarande i stor utsträckning utformade för den typen av gigantiska projekt. Men det är sällan man i vanliga projekt har en närmast obegränsad budget eller hundratusentals projektmedlemmar. I verkligen är verktygen sällan så viktiga, utan det operativa ledarskapet dominerar (se även tidigare kommentar kring gantt-scheman).

Man kan lyckas som projektledare om man är en bra ledare men inte kan nåt av de traditionella projektverktygen. Däremot finns det inte en chans att lyckas med ett projekt utan att utöva ett bra ledarskap.
Spara / dela:
blog comments powered by Disqus

PROJEKTLEDARE / WEBBSTRATEG

Beerware! All text
får återanvändas. Läs här.
vd-blogg.se