En Definition of Done ska alltid ha en mottagare

View Comments

0 message
Please Comment 10 apr. 2010
En Definition of Done handlar om att ha en gemensam definition för när något är klart i ett projekt. En definition av klart specificerar vad som är en tillräcklig kvalitetsnivå och ser till att vi har samma bild av vad som ska uppnås. Utan en definition av klart kommer man alltför ofta att få missförstånd och scope creep, det vill säga att projektet växer okontrollerat.


5 januari
— Vi behöver ha produktionssättning i mars
— Ok, inga problem!
26 mars
— Nu är det klart!
— Bra, då lanserar vi om en vecka
— Naahh... Först måste vi installera och konfigurera servern. Och sätta upp brandväggen. Och lastbalanseraren.

Vad kan man lära sig av det här?
"Produktionssättning" kan betyda väldigt många saker. I det här fallet har det tolkats som att de fysiska servrarna finns på plats i serverhallen. Men de är inte konfigurerade och programvaran är inte installerad. Lastbalanserare och brandvägg som också måste installeras är inte heller på plats. Dessutom kan man fråga sig om själva webbplatsen som ska driftas på servern är färdigutvecklad? Testad?

Tips: Se till att din definition av klart alltid inkluderar den person som ska ta emot det ni skapat. Till exempel: "Produktionsklart för att externa användare ska kunna testa webbplatsen". Det tvingar alla inblandade att precisera sig och det leder samtidigt till att man får större koppling till verksamhetsnyttan. 
Spara / dela:
blog comments powered by Disqus

PROJEKTLEDARE / WEBBSTRATEG

Beerware! All text
får återanvändas. Läs här.
vd-blogg.se