Spak, knapp och touch-screen

View Comments

0 message
Please Comment 12 apr. 2010
Knappen har format våra liv!

"The button represents how we interact with the objects we create. And that's why the button is the most influential yet least appreciated innovation of the 20th Century."

1. Ursprunligen hade vi spakar, det fanns en mekanisk koppling mellan rörelsen på spaken och effekten den åstadkom. Man kunde öka hastigheten genom att dra spaken ifrån sig och sänka hastigheten genom att dra spaken till sig. "Levers scale motion."2. Sen uppkom knappen, som inte längre fungerade som en spak. Den första knappen med stort genomslag var på en ficklampa. Det fanns inte längre någon mekanisk koppling mellan rörelsen och den effekt det gav. "Buttons abstract motion".

3. I och med datorerna blev knappen en metafor. Man klickar "på" en två-dimensionell "knapp" på skrärmen - men det man klickar "med" är fortfarande en tre-dimensionell knapp, på musen.

4. Knapparna förlorar sin form; en hyperlänk är en tvådimensionell "knapp" utan formen av en knapp.

5. Knappen blir en yta. Touch-screen är ytterligare en abstraktion, där den fysiska formen av en knapp är mer avlägsen.

6. I framtiden blir "knappen" mer och mer flytande. Vi rör oss i interaktivitet, där våra rörelser skapar reaktioner i systemen omkring oss. (Bitvis återkommer kanske den "mekaniska" rörelsen hos spaken; att röra handen mot sig kan betyda en sak och att röra den bort från sig kan betyda en annan.)
Spara / dela:
Etiketter: ,
blog comments powered by Disqus

PROJEKTLEDARE / WEBBSTRATEG

Beerware! All text
får återanvändas. Läs här.
vd-blogg.se